Registar pacijenata sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća

Pristupanjem Registru pacijenata sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća se obavezujem da uneti podaci neće biti zloupotrebljeni, kao i da će lični podaci pacijenata u koje sam imao uvid ostati zaštićeni i da će biti iskorišćeni isključivo u naučno-istraživačke, a nikako komercijalne svrhe. Rezultati analize unetih podataka će biti dostupni svim korisnicima registra i biće iskorišćeni u svrhe koje za cilj imaju unapređenje kapaciteta i resursa za borbu sa ovom bolešću.